Tervetuloa täyttämään varhaiskasvatushakemusta

Tällä hakemuksella haet varhaiskasvatuspaikkaa sekä kunnallisesta että palveluseteliyksiköstä. Palveluseteliasiakas ilmoittaa tällä hakemuksella myös lapsen palvelun tarpeen muutoksesta. Pääset tekemään hakemuksen annettuasi suostumuksen omien ja perheen tietojen tallentamiseen asiakastietojärjestelmään.

Hakemuksessa voit hyväksyä korkeimman asiakasmaksun tai asiakasmaksu määritellään tulotietojen perusteella. Tulotiedot pyydetään varhaiskasvatuksen alkaessa. Mikäli haet paikkaa palvelusetelipäiväkodista, tulee tulotiedot toimittaa palvelusetelipäätöstä varten mahdollisimman pian paikan varmistumisen jälkeen.
 

Tiedot varhaiskasvatuksen järjestämistä varten tallennetaan varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään. Määrätyt tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan siirretään varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan. Lisätietoa löydät alla olevista tietosuojaseloisteista.


Rovaniemen varhaiskasvatuksessa henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme rekisterin pitäjänä tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten.
Close Help